Zes collectiestukken verhuizen voor vier jaar naar het Snijders&Rockoxhuis

Zes collectiestukken verhuizen voor vier jaar naar het Snijders&Rockoxhuis

M kiest voor een dynamische collectiewerking op vlak van presentatie en uitwisseling. Dat doen we als museum niet alleen met een vernieuwde collectiepresentatie, maar ook met structurele partners in binnen-en buitenland. Zo kun je nu zes werken uit de M-collectie bewonderen in het vernieuwde Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen. Hiervoor werd een langdurige bruikleen van vier jaar afgesloten.

Langdurige bruikleen

Het vernieuwde Snijders&Rockoxhuis in Antwerpen laat de leefwereld van Nicolaas Rockox en Frans Snijders opnieuw tot leven komen. Dat doen ze met stukken uit de eigen collectie, aangevuld met bruiklenen uit binnen-en buitenland. Ook M tekende voor een langdurige bruikleen van vier jaar. Dit past in de filosofie van het museum, waarbij ingezet wordt op collectiemobiliteit. Denise Vandevoort, schepen van cultuur stad Leuven: "Museumcollecties zijn er om uit te wisselen en elkaars verhaal te versterken. Dat geldt ook voor de zes werken uit de collectie van M-Museum Leuven die nu in Antwerpen te zien zijn. Elk van hen draagt bij tot het verhaal in het Snijders&Rockoxhuis."  Peter Bary, directeur M-Museum Leuven: "Die kruisbestuiving is één van onze kerntaken als museum. Bovendien krijgt het publiek de kans om een aantal werken te zien die de afgelopen jaren ook in M tentoongesteld werden.”

Zes werken uit de M-collectie

Vier schilderijen van atelier Rogier van der Weyden, Cornelis de Vos, Arthus Wolfort, Pieter Neefs de oude en twee beeldhouwwerken zijn nu te zien in Antwerpen. Het zijn mooie voorbeelden van de 15de-17de eeuwse periode en ademen die rijke sfeer die de Vlaamse patriciërswoningen sierden. Een mythologisch verhaal met een gedaanteverwisseling, een suggestief keukenstuk of een heldhaftige heilige is nooit ver weg.

Atelier Rogier van der Weyden versus Rubens

Het Rockox&Snijdershuis pakt uit met een kunstkamer. In deze ruimte staan zowel een 16de-eeuwse ruitersculptuur van de heilige Sint-Joris als de Heilige Drievuldigheid van atelier Rogier van der Weyden (ca.1399 – 1464) tentoongesteld. Van der Weyden is één van de boegbeelden van de schilderkunst en staat in deze zaal in confrontatie met de Gekruisigde Christus van Rubens. In dezelfde kamer is ook de terracotta Kruisoprichting uit de omgeving van H. Duquesnoy te zien. De compositie is in verband te brengen met een schilderij van Anthony van Dyck.

In de keuken van Rockox

Het keukenstuk is een nieuw genre in het midden van de 16de eeuw en blijft populair tot halfweg de 17de eeuw. Het schilderij  Schone Keukenmeid van Artus Wolfaerts (1581-1641) is hier een mooi voorbeeld van en kreeg een plaats in de keuken van het Rockox&Snijdershuis. Naast een realistische weergave van het eten, zijn seksuele connotaties nooit veraf.  

Het boek Metamorphoses van Ovidius inspireerde heel wat 16de en 17de-eeuwse schilders. Zo ook Cornelis de Vos (1584-1651). De kunstenaar woonde in Antwerpen en vertoefde vaak in het gezelschap van Frans Snijders. Zijn schilderij Vertumnus en Pomona is gebaseerd op een scène uit dit boek vol mythische verhalen en gedaanteverwisselingen.  

Rockox en de kerk

Het Kerkinterieur van Pieter Neefs is geïntegreerd in de kamer waar Rockox zich voorstelt als buitenburgemeester. Dit schilderij met een laatgotisch kerkinterieur staat symbool voor de kerk als belangrijk netwerk van Rockox.

Contacteer ons
Denise Vandevoort Schepen van cultuur Stad Leuven en voorzitter , M - Museum Leuven
Peter Bary Directeur, M - Museum Leuven
Veerle Ausloos Persverantwoordelijke, M - Museum Leuven
Denise Vandevoort Schepen van cultuur Stad Leuven en voorzitter , M - Museum Leuven
Peter Bary Directeur, M - Museum Leuven
Veerle Ausloos Persverantwoordelijke, M - Museum Leuven
Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect St├ęphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium