Vlaamse Regering erkent M – Museum Leuven met subsidies voor beleidsperiode 2014 - 2018

Vandaag keurde de Vlaamse Regering op voorstel van minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege de indeling en subsidiëring van de op Vlaams niveau erkende musea goed. M – Museum Leuven ontvangt voor de komende beleidsperiode 2014 – 2018 een werkingssubsidie van 377.000 € van de Vlaamse Regering.

M – Museum Leuven opende in september 2009 haar deuren. Tot vandaag werd het museum erkend op provinciaal niveau. Nu wordt M als ‘nieuwkomer’ onmiddellijk ingedeeld op het hoogste Vlaamse niveau van landelijke musea. Op korte termijn heeft M zich een duidelijke plaats in het museumlandschap verworven, aldus het gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie. Zowel de laatste werkingsjaren als de toekomstplannen van M worden door de minister als “zeer goed” beoordeeld.

De commissie prijst de manier waarop de museumcollectie in de korte tijdsspanne van de afgelopen vier jaar op de kaart werd gezet, zowel op Vlaams, nationaal en internationaal niveau. Ook de vele initiatieven en demarches die M ondernam om een zeer brede waaier aan publieken en vrijwilligers aan te spreken wordt als bijzonder positief ervaren. De manier waarop M erin slaagt om oude meesters en hedendaagse kunst te combineren in een kwalitatief hoogstaande en ambitieuze programmatie wordt als een duidelijke sterkte gezien. Ten slotte wordt het zakelijk beheer van het museum als zeer kwaliteitsvol beoordeeld.

De commissie gelooft in de toekomstplannen van M. De geïntegreerde wijze van werken door een blijvende koppeling tussen de collectie, het wetenschappelijk onderzoek en de actieve publiekwerking is een duidelijke sterkte. Op deze manier waardeert de commissie M voor haar vernieuwende kijk op de werking en de positionering van een museum vandaag.

 

Deze erkenning heeft een grote symbolische betekenis voor M. Het laat toe om onze bijzondere visie op de maatschappelijke rol van een museum verder te ontwikkelen en onze internationale werking verder uit te bouwen.

Luc Delrue, intendant M – Museum Leuven

 

Dit is een blijk van waardering voor de jarenlange inspanning die de Stad Leuven heeft gedaan om de positie van erfgoed en kunsten in Leuven te versterken.

Denise Vandevoort, voorzitter M en schepen van cultuur Stad Leuven

 

 

M - Museum Leuven (c) Karel Rondou
M - Museum Leuven (c) Karel Rondou
Contacteer ons
Annik Altruy M - Museum Leuven
Denise Vandevoort Voorzitter M - Museum Leuven Schepen van Cultuur Stad Leuven , Stad Leuven
Luc Delrue Intendant, M - Museum Leuven
Annik Altruy M - Museum Leuven
Denise Vandevoort Voorzitter M - Museum Leuven Schepen van Cultuur Stad Leuven , Stad Leuven
Luc Delrue Intendant, M - Museum Leuven
Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect Stéphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium