Restauratie Vlaams topstuk van Dieric Bouts in originele omgeving

Restauratie Vlaams topstuk van Dieric Bouts in originele omgeving

Live te bekijken in Leuvense Sint-Pieterskerk

In de Sint-Pieterskerk in Leuven kan je van begin mei tot eind juli elke dinsdag en donderdag de restauratie van ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ live meemaken. De restauratie kan gezien worden als de laatste fase van de restauratie van het Leuvense monument, die na 20 jaar nu op z’n einde loopt. Vlaamse Primitief Dieric Bouts maakte het werk namelijk 560 jaar geleden speciaal voor de Sint-Pieterskerk.

"Speciaal aan de restauratie van dit topstuk is dat ze in situ – in de kerk zelf dus – gebeurt. Het drieluik huist al eeuwen onder continue klimatologische omstandigheden in de Sint-Pieterskerk. ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ aan andere omstandigheden blootstellen is te risicovol”, vertelt Denise Vandevoort, voorzitter van M.

Voor de conservatoren van M is deze restauratie een droomproject. Het drieluik is het enige topstuk in de Sint- Pieterskerk dat M voorlopig nog niet onder handen kon nemen. Het glipte tot nu altijd door de mazen van het net, omdat andere werken dringender gerestaureerd moesten worden. Maar nu de restauratie van de Sint-Pieterskerk haar einde nadert, is het ideale moment er eindelijk.

David Lainé bestudeert een detail van 'De Marteling van de Heilige Erasmus'. foto: © David Somers
David Lainé bestudeert een detail van 'De Marteling van de Heilige Erasmus'. foto: © David Somers


Over de restauratie
De eerste stap van de restauratie, het vooronderzoek, is intussen afgelopen. Onderzoekers maakten scans van het paneel om de verschillende verflagen en ondertekeningen in beeld te brengen. Restaurateur David Lainé (IPARC) gaat dan heel voorzichtig te werk: het doek wordt gereinigd, overtollige vernislagen en verkleurde retouches vervangen.

Over het werk
'
De Marteling van de Heilige Erasmus’ is het centrale paneel van een drieluik. De zijpanelen, die de heiligen Hiëronymus en Bernardus voorstellen, worden ook gerestaureerd. Op het centrale paneel is te zien hoe beulen Erasmus op een gruwelijke manier om het leven brengen: ze snijden zijn buik open en winden zijn darmen om een windas. Merkwaardig aan het schilderij van Bouts – en dat typeert de schilder ook – is hoe sereen die horror wordt afgebeeld. Er valt geen druppel bloed te bespeuren. Erasmus, de beulen en de rechters lijken onbewogen.

Handje toesteken
“Bouts is een van de belangrijkste kunstenaars voor Leuven en de kunstgeschiedenis in het algemeen. We willen nog meer projecten rond zijn werk opzetten. Het onderzoek dat we in de marge van de restauratie verrichten, zal daar wezenlijk toe bijdragen,” zegt Marjan Debaene. M laat dit werk grondig restaureren en vergroot ook de kennis rond de belangrijke Vlaamse Primitief Dieric Bouts. Meer doen dan enkel meekijken over de schouders van restaurateur David Lainé? Dat kan. Steun het project via m-life.be.

Praktisch
De restauratie is te bezichtigen op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 16.30 uur en zal nog tot eind juli duren. Inkom is gratis.

Meer info

www.mleuven.be/live-restauratie

Denise Vandevoort, Voorzitter M – Museum Leuven
E denise.vandevoort@leuven.be | T 016 27 41 30

Marjan Debaene, Diensthoofd Collecties M – Museum Leuven
E marjan.debaene@mleuven.be | T 016 27 29 43

Hanne Grégoire, Diensthoofd Communicatie en Pers
E hanne.gregoire@mleuven.be| T 0472 95 52 26

 

 

 

Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect St├ęphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium