Nieuwe aanwinsten voor de M-collectie in 2015

Nieuwe aanwinsten voor de M-collectie in 2015

De collectie van M is het kloppend hart van het museum en bestaat momenteel uit zo’n 52.200 objecten. In 2015 werd deze collectie versterkt met 8 nieuwe aanwinsten. Bovendien kon  het publiek enkele nieuwe of gerestaureerde topstukken in de zalen bewonderen: een houten 15de-eeuws retabel dat het huwelijk van Anna en Joachim uitbeeldt, het schilderij ‘Arbeidsters in de Slijperij van Val-Saint Lambert’ van Constantin Meunier en het houten Christusbeeld ‘Ecce Homo’ van meester beeldsnijder Jan Borman (eind 15de eeuw).  

Schepen van cultuur, Denise Vandevoort, hecht veel belang aan de nieuwe aanwinsten voor de rol van het museum: “M beheert een mooie collectie, maar moet als wetenschappelijke instelling ook de kennis over haar collectie vergroten. Zo vult het museum haar collectie doelgericht aan door zich te focussen op 14e tot 16e- eeuwse en 19e-eeuwse objecten. In 2015 kocht de Stad Leuven dan ook een uitzonderlijk middeleeuws beeldhouwwerk, de Ecce Homo van Jan Borman.” M verwerft niet alleen stukken via aankoop, maar ook door schenkingen, legaten en langdurige bruiklenen. Zo ontving het museum zeven kunstwerken uit schenkingen: vijf abstracte schilderijen van Géo Sempels (Lubbeek, 1926-1990), een overblijfsel van een gesmolten bronzen klok van Sint-Pieters en de vermoedelijke hand van het mirakelbeeld ‘De Kromme Christus’ in de M – Schatkamer van Sint-Pieter.

Nieuwe aanwinst ‘Ecce Homo’ van Jan Borman

Afdelingshoofd Oude Kunst, Peter Carpreau, is opgetogen: “Jan Borman (1479-1520) betekent voor de beeldhouwkunst wat Rogier van der Weyden is voor de schilderkunst. Deze Brusselse beeldsnijder was een vernieuwer en een virtuoos.”  Met deze vroeg 16e-eeuwse houten Christusfiguur versterkt M zijn kerncollectie van Middeleeuwse beeldhouwkunst. Deze beeldhouwer uit Brussel was actief in de periode 1479-1520 en stond in zijn tijd bekend als de beste beeldsnijder. Het beeld toont Jezus met vastgebonden handen, een doornenkroon en een lange (spot)mantel om de schouders. Zowel de voorstelling als de titel Ecce Homo verwijzen naar een geliefd onderwerp in de beeldhouwkunst. Pontius Pilatus sprak de woorden “Zie hier de mens” uit toen hij de gegeselde Jezus met zijn doornenkroon voor de menigte zag. In totaal bezit M nu 10 beelden van het atelier van Jan Borman. In 2019 wordt dan ook een tentoonstelling gepland die volledig in het teken zal staan van deze vergeten meester.

Nieuwe stukken in de zalen van M

Momenteel zie je in de tentoonstelling ‘Beelden uit Brugge’ niet alleen het nieuwe topstuk ‘Ecce Homo’. Ook het gerestaureerde 15e-eeuws retabel met het huwelijk van Anna en Joachim is voor het eerst te zien. Wereldwijd bestaan er nog maar zo'n 300 houten huisretabels. M is dan ook fier om dit uitzonderlijke exemplaar van Brabantse makelij te tonen aan het publiek. Het houtsnijwerk is geflankeerd door twee beschilderde luiken. De hoogte en breedte (geopend) zijn respectievelijk 92,5 cm en 143 cm. De sculptuur vertoont alle typische gotische kenmerken en heeft nog de originele polychromie. Het beeldhouwwerk is bovendien van superieure kwaliteit met prachtige details in de gezichten van de talrijke figuren.

Ook het schilderij Arbeidsters in het slijpatelier van Val-Saint-Lambert van Constantin Meunier (1831-1905) is nu te zien in M. Dit schilderij werd in 2013 verworven en vult een lacune in de Meunier collectie van M. Meunier is namelijk één van de grootste Belgische beeldhouwers die bekend staat om zijn sociale bewogenheid. In 1887 werd hij leraar aan de academie van Leuven. Dit was het begin van zijn artistiek meest hoogstaande en productieve periode. Toch is Meunier meer dan een beeldhouwer met iconische werken van havenarbeiders, staalwerkers of mijnbouwers. Zo begon hij zijn carrière als schilder. Het schilderij Arbeidsters in het slijpatelier van Val-Saint-Lambert illustreert zijn evolutie als schilder en is een voorbeeld van zijn eerste uitingen van sociaal realisme. Zo ontstond dit schilderij in 1887 na zijn bezoek aan de glasblazerij van Val Saint-Lambert. 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort Voorzitter, M - Museum Leuven
Veerle Ausloos Pers en communicatie, M - Museum Leuven
Denise Vandevoort Voorzitter, M - Museum Leuven
Veerle Ausloos Pers en communicatie, M - Museum Leuven
Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect Stéphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium