Manuscript over studentenleven uit collectie M opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst

Manuscript over studentenleven uit collectie M opgenomen in Vlaamse topstukkenlijst

Zopas werd bekend dat ‘Logica’, het 17de-eeuws manuscript van Jan Wouters uit de collectie van de stad in M Leuven, werd opgenomen in de topstukkenlijst van de Vlaamse Gemeenschap. Met deze lijst wil Vlaanderen voorkomen dat zeldzame en onmisbare voorwerpen en collecties verloren gaan. Voor M is dit intussen het 15de collectiestuk dat de lijst haalt.

“We zijn erg blij met deze erkenning”, zegt Denise Vandevoort, Leuvens schepen van cultuur en voorzitter van M. “Het manuscript is intussen al het 15de stuk uit ons museum en de Sint-Pieterskerk dat deze lijst haalt. Eerder was dit bijvoorbeeld al het geval met ‘Het Laatste Avondmaal’ en ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ van Dieric Bouts, of met het ‘Memorieboek’ van Willem Boonen. Dit bewijst nog maar eens dat onze collecties van een erg hoog niveau zijn.” 

Topstukkenlijst
Het Topstukkendecreet werd in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat waardevolle en zeldzame cultuurgoederen zeker in ons land zouden blijven. “Aan de erkenning als topstuk zijn allerlei voorwaarden gekoppeld”, vertelt Peter Bary, algemeen directeur van M. “Zo moet je nog meer dan anders opletten bij fysieke ingrepen en is het ook verplicht om toestemming te vragen wanneer je het werk wil uitlenen voor een tentoonstelling in het buitenland. En wat erg belangrijk is: voor stukken uit de lijst kunnen ook restauratiesubsidies aangevraagd worden.” 

Over het manuscript
Het manuscript dat zonet in de lijst opgenomen werd, is van de hand van Jan Wouters en dateert uit het midden van de 17de eeuw. “Het is om verschillende redenen erg interessant”, legt Vandevoort uit. “Jan Wouters maakte bij zijn collegenota’s graag tekeningen. Soms hadden die te maken met het lesonderwerp, maar vaak zijn het ook illustraties van het toenmalige studentenleven. We zien voorstellingen van 'Het Varken', de pedagogie (aan het huidige Hogeschoolplein) waar hij les volgde, maar ook tekeningen van kaartende, etende en drinkende studenten. Dit kleurrijke manuscript heeft dus niet alleen een grote artistieke waarde, maar het is ook een rijke bron voor wie zich in de geschiedenis van het universiteitsleven in onze stad wil verdiepen.”

Het manuscript maakt deel uit van het Prentencabinet van M, dat meer dan 20.000 objecten telt, waaronder handschriften, prenten, tekeningen en oude drukken. Dit najaar wijdt M trouwens een expo aan dat prentenkabinet. 

Het volledige manuscript is online raadpleegbaar via deze link. 

Contacteer ons
Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect Stéphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium