Bouts live!

Bouts live!

Kijk mee over de schouder van de restaurator

Wie graag eens achter de schermen van een restauratie kijkt, komt op 20 juli in de Leuvense Sint-Pieterskerk zeker aan zijn trekken. Restaurator David Lainé (IPARC) vertelt dan namelijk in geuren en kleuren hoe hij het eeuwenoude meesterwerk ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ van Dieric Bouts onder handen neemt. Bezoekers kunnen bovendien het project steunen.

Speciaal aan de restauratie van dit topstuk is dat ze in situ – in de kerk zelf dus – gebeurt. Het drieluik huist al meer dan vijf eeuwen onder continue klimatologische omstandigheden in de Sint-Pieterskerk. ‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ aan andere omstandigheden blootstellen, is te risicovol. Dat maakt dat bezoekers van de kerk het proces live kunnen meevolgen. Op 20 juli kunnen ze in gesprek gaan met de restaurator en alles te weten komen over het restauratieproces.

Over de restauratie

De eerste stappen van de restauratie, het vooronderzoek en de reiniging, zijn intussen afgelopen. Onderzoekers maakten scans van het paneel om de verschillende verflagen en ondertekeningen in beeld te brengen. Het doek is gereinigd, overtollige vernislagen en verkleurde retouches zijn vervangen, waardoor de originele kleuren opnieuw zichtbaar zijn. Restaurator David Lainé (IPARC) brengt nu de nieuwe retouches aan: hij vult voorzichtig de leemtes op die achterblijven na de reiniging. Nog tot eind augustus zal de restauratie elke dinsdag en donderdag live te volgen zijn in de Sint-Pieterskerk.

Over het werk

‘De Marteling van de Heilige Erasmus’ is het centrale paneel van een drieluik. De zijpanelen, die de heiligen Hiëronymus en Bernardus voorstellen, worden ook gerestaureerd. Op het centrale paneel is te zien hoe beulen Erasmus op een gruwelijke manier om het leven brengen: ze snijden zijn buik open en winden zijn darmen om een windas. Merkwaardig aan het schilderij van Bouts – en dat typeert de schilder ook – is hoe sereen die horror wordt afgebeeld. Er valt geen druppel bloed te bespeuren. Erasmus, de beulen en de rechters lijken onbewogen.

Handje toesteken

Bouts is een van de belangrijkste kunstenaars voor Leuven en de kunstgeschiedenis in het algemeen. M laat het werk grondig restaureren en vergroot ook de kennis rond de nog niet zo bekende Vlaamse Primitief Dieric Bouts. Wil je meer doen dan enkel meekijken over de schouders van restaurator? Dat kan. Steun het project via m-life.be of koop tijdens de publieksdag op 20 juli een unieke postkaart met daarop een stukje van het werk.

Praktisch

Op 20 juli kunnen bezoekers tijdens de publieksdag tussen 13.00 en 16.00 uur met al hun vragen terecht bij de restaurator. De restauratie is bovendien elke dinsdag en donderdag live te bekijken tussen 10.00 en 16.30 uur en zal nog zeker tot eind augustus duren. Inkom is gratis.

Locatie: Sint-Pieterskerk (Grote Markt 1, 3000 Leuven)

Meer info

www.mleuven.be/live-restauratie

Philippe Mertens, Medewerker Communicatie & Pers M
E philippe.mertens@mleuven.be T +32 (0) 476 50 72 61

 

Over M Leuven

M Leuven brengt een unieke mix van oude en hedendaagse kunst in een indrukwekkende architecturale setting van de Belgische toparchitect St├ęphane Beel. Naast de vaste collectie presenteert M tijdelijke tentoonstellingen van zowel oude meesters als hedendaagse kunstenaars.

M Leuven
L. Vanderkelenstraat 28
3000 Leuven
Belgium